ГОЛОВНА
ПРО ЖУРНАЛ
РЕДАКЦІЙНА РАДА
НАУКОВА РАДА
РЕЦЕНЗЕНТИ
АВТОРАМ
ВИДАВЦІ
КОНТАКТИ

ПОТОЧНИЙ НОМЕР
АРХІВ

Youth in Central and Eastern Europe. Sociological Studies

НАУКОВА РАДА

Сокурянська Людмила – доктор соціологічних наук, професор (Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Україна) – голова ради;
Кононов Ілля – доктор соціологічних наук, професор (Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна);
Луков Валерій – доктор філософських наук, професор (Московський гуманітарний університет, Російська Федерація);
Онищук Віталій – доктор соціологічних наук, професор (Одеський національний університет імені І.І.Мечнікова, Україна);
Савка Віктор – кандидат соціологічних наук, доцент (Національний університет «Львівська політехніка», Україна);
Сковіков Олексій – кандидат філософських наук, доцент (Московський гуманітарний університет, Російська Федерація);
Скотна Надія – доктор філософських наук, професор (Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, Україна);
Чепак Валентина – доктор соціологічних наук, професор (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна);
Чигрин Віктор – доктор соціологічних наук, професор (Таврійський національний університет імені В.І.Вернадського, Крим);
Шумілов Андрій – кандидат політичних наук, доцент (Чуваський державний педагогічний університет імені В.Я.Яковлєва, Російська Федерація);
Юрій Білан – Ph.D, професор,(Щецинський університет,Республіка Польща);
Вішнєвська-Паз Барбара – доктор габілітований, професор (Вроцлавський університет, Республіка Польща);
Нініторович Єжи – доктор габілітований, професор (Білостоцький університет, Республіка Польща);
Галіцка Беата – доктор габілітований, професор (Познаньський університет імені Адама Міцкевича, Республіка Польща);
Черниш Наталія – доктор соціологічних наук, професор (Львівський національний університет імені Івана Франка);
Зелінська Марія – доктор габілітований, професор (Зеленогурський університет, Республіка Польща);
Загорська -Бугай Марта – доктор габілітований, професор (Варшавський університет, Республіка Польща);
Мокляк Ярослав – доктор габілітований, професор (Ягеллонський університет, Республіка Польща);
Маліковський Маріан – доктор габілітований, професор (Жешувський університет, Республіка Польща);
Нєзґода Маріан – доктор габілітований, професор (Ягеллонський університет, Республіка Польща);
Петковська Антоанела – Ph.D, професор (Університет Св. Кирила і Мефодія, Македонія);
Солдра-Гвіждж Тереза – доктор габілітований, професор (Опольський університет, Республіка Польща);
Беата Шлюз – доктор габілітований, професор (Жешувський університет, Республіка Польща).