GŁÓWNA
O CZASOPIŚMIE
ZESPÓŁ REDAKCYJNY
RADA NAUKOWA
RECENZENCI
DLA AUTORÓW
WYDAWCY
KONTAKT

NUMER BIEŻĄCY
ARCHIWUM

Youth in Central and Eastern Europe. Sociological Studies

Rada naukowa:
Ludmiła Sokóriańska – dr hab., profesor (Uniwersytet w Charkowie, Ukraina) – przewodnicząca rady
Іlya Кononov – dr hab., profesor (Uniwersytet w Ługańsku, Ukraina)
Walerij Łukow – dr hab., profesor (Uniwersytet Humanistyczny w Moskwie, Rosja)
Witalij Oniszczuk – dr hab., profesor (Uniwersytet w Odessie, Ukraina)
Wiktor Sawka – dr, docent (Politechnika Lwowska, Ukraina)
Nadija Skotna – dr hab., profesor (Uniwersytet w Drohobyczu, Ukraina)
Aleksjej Skowikow – dr, docent (Uniwersytet Humanistyczny w Moskwie, Rosja)
Walentina Chepak – dr hab., profesor (Uniwersytet w Kijowie, Ukraina)
Andrzej Szumilow – dr., docent (Uniwersytet Czuwaski, Rosja)
Yuriy Bilan – Ph.D, profesor (Uniwersytet Szczeciński, Polska)
Natalia Czernisz – dr hab.,profesor (Uniwersytet Lwowski, Ukraina)
Beata Halicka – dr hab., profesor (Uniwersytet Adama Mickiewicza, Polska)
Jarosław Moklak - dr hab., profesor(Uniwersytet Jagielloński, Polska)
Marian Niezgoda – dr hab., profesor (Uniwersytet Jagielloński, Polska)
Jerzy Nikitorowicz – dr hab., profesor (Uniwersytet w Białymstoku, Polska)
Antoanela Petkovska – Ph.D, profesor (Ss. Cyril and Methodius University, Macedonia)
Teresa Sołdra-Gwiżdż – dr hab., profesor (Uniwersytet Opolski, Polska)
Barbara Wiśniewska-Paź – dr hab., profesor (Uniwersytet Wrocławski, Polska)
Marta Zahorska-Bugaj – dr hab., profesor (Uniwersytet Warszawski, Polska)
Maria Zielińska – dr hab., рrofesor (Uniwersytet Zielonogórski, Polska)
Beata Szluz – dr hab., рrofesor (Uniwersytet Rzeszowski, Polska).