GŁÓWNA
O CZASOPIŚMIE
ZESPÓŁ REDAKCYJNY
RADA NAUKOWA
RECENZENCI
DLA AUTORÓW
WYDAWCY
KONTAKT

NUMER BIEŻĄCY
ARCHIWUM

Youth in Central and Eastern Europe. Sociological Studies


Szymczyk Jan – ks. dr hab.,profesor (Katolicki Uniwersytet Lubelski, Polska)
Jabłoński Arkadiusz – dr hab.,profesor (Katolicki Uniwersytet Lubelski, Polska)
Trzop Beata – dr hab.,profesor (Uniwersytet Zielonogórski,Polska)
Bobryk Adam – dr hab.,(Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach,Polska)
Dokasz Witalij – dr hab., profesor (Uniwersytet w Czerniowcach)
Werbeć Władysław – dr hab.,profesor (Uniwersytet w Równym)
Łysenko Olena – dr hab.,profesor (Uniwersytet Pedagogiczny w Oddesie)
Sljuszczynski Bogdan – dr hab.,profesor (Uniwersytet w Mariupolu)
Połeć Wojciech – dr (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Jaremczuk Sergiej – dr (Uniwersytet w Czerniowcach)
Chodus Olena – dr (Uniwersytet w Dnietropietrowsku)
Chowta Switlana – dr (Uniwersytet w Ługańsku)
Ołeksandr Khyzniak – dr (Uniwersytet w Charkowie)
Natalia Kholiavko – dr (Uniwersytet Technologiczny w Czerniowcach)
Janušauskienė Diana – PhD (Lithuanian Social Research Centre, Vilnius, Lithuania)