GŁÓWNA
O CZASOPIŚMIE
ZESPÓŁ REDAKCYJNY
RADA NAUKOWA
RECENZENCI
DLA AUTORÓW
WYDAWCY
KONTAKT

NUMER BIEŻĄCY
ARCHIWUM

Youth in Central and Eastern Europe. Sociological Studies

WYDAWCA
Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny w Drohobyczu;
Ukraińskie Towarzystwo Socjologiczne;
Instytut Socjologii Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu (twórca strony www, jej fundator oraz odpowiedzialny za indeksowanie czasopisma w bazach)

drohobycz cay
Socjologia PWSW