GŁÓWNA
O CZASOPIŚMIE
ZESPÓŁ REDAKCYJNY
RADA NAUKOWA
RECENZENCI
DLA AUTORÓW
WYDAWCY
KONTAKT

NUMER BIEŻĄCY
ARCHIWUM

Youth in Central and Eastern Europe. Sociological Studies

Zespół redakcyjny

Redaktor naczelny: Swietłana Szczudło – dr hab., profesor (Uniwersytet w Drohobyczu, Ukraina)

Zastępca redaktora naczelnego: Piotr Długosz – dr hab., profesor (Uniwersytet Pedagogiczny, Polska)

Redaktorzy tematyczni:
Jarosław Komarnicki
– dr., docent (Uniwersytet w Drohobyczu, Ukraina)
Iryna Mirczuk – dr., docent (Uniwersytet w Drohobyczu, Ukraina)
Sławomir Solecki – dr (Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu, Polska)
Rafał Boguszewski– dr (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Polska)
Dorota Szaban– dr hab., profesor (Uniwersytet Zielonogórski, Polska)
Marcjanna Nóżka– dr (Uniwersytet Jagielloński, Polska)
Klara Kovacs– dr (Uniwersytet w Debreczynie, Węgry)

Sekretarze redakcji:
Bogdanna Gwozdecka – dr (Uniwersytet w Drohobyczu, Ukraina)
Mariusz Palak – dr (Uniwersytet Rzeszowski, Polska)

Redaktor techniczny:
Juriy Dmitriszin – dr., docent (Uniwersytet w Drohobyczu, Ukraina)

Redaktor statystyczny:
Radosław Marzęcki – dr (Uniwersytet Pedagogiczny, Polska)

Redaktorzy językowi:
język polski: Dominika Długosz-Izdebska – doktorantka (Uniwersytet Rzeszowski, Polska)
język ukraiński, rosyjski: Iryna Niewmierżnicka – (Uniwersytet w Drohobyczu, Ukraina)
język angielski: Wojciech Pyć – doktorant (Uniwersytet Rzeszowski, Polska)