GŁÓWNA
O CZASOPIŚMIE
ZESPÓŁ REDAKCYJNY
RADA NAUKOWA
RECENZENCI
DLA AUTORÓW
WYDAWCY
KONTAKT

NUMER BIEŻĄCY
ARCHIWUM

Youth in Central and Eastern Europe. Sociological Studies

Zespół redakcyjny

Redaktor naczelny: Swietłana Szczudło – dr hab., profesor (Uniwersytet w Drohobyczu, Ukraina)

Zastępca redaktora naczelnego: Piotr Długosz – dr hab., profesor (Uniwersytet Rzeszowski, Polska)

Redaktorzy tematyczni:
Jarosław Komarnicki
– dr., docent (Uniwersytet w Drohobyczu, Ukraina)
Iryna Mirczuk – dr., docent (Uniwersytet w Drohobyczu, Ukraina)
Radosław Marzęcki – dr (Uniwersytet Pedagogiczny, Polska)
Hubert Kotarski – dr (Uniwersytet Rzeszowski, Polska)
Sławomir Solecki – dr (Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu, Polska)
Wojciech Broszkiewicz– dr (Uniwersytet Rzeszowski, Polska)
Rafał Boguszewski– dr (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Polska)
Dorota Szaban– dr hab., profesor (Uniwersytet Zielonogórski, Polska)
Marcjanna Nóżka– dr (Uniwersytet Jagielloński, Polska)
Klara Kovacs– dr (Uniwersytet w Debreczynie, Węgry)

Sekretarze redakcji:
Bogdanna Gwozdecka – dr (Uniwersytet w Drohobyczu, Ukraina)
Mariusz Palak – dr (Uniwersytet Rzeszowski, Polska)

Redaktor techniczny:
Juriy Dmitriszin – dr., docent (Uniwersytet w Drohobyczu, Ukraina)

Redaktor statystyczny:
Krzysztof Piróg – dr (Uniwersytet Rzeszowski, Polska)

Redaktorzy językowi:
język polski: Dominika Długosz-Izdebska – doktorantka (Uniwersytet Rzeszowski, Polska)
język ukraiński, rosyjski: Iryna Niewmierżnicka – (Uniwersytet w Drohobyczu, Ukraina)
język angielski: Wojciech Pyć – doktorant (Uniwersytet Rzeszowski, Polska)