GŁÓWNA
O CZASOPIŚMIE
ZESPÓŁ REDAKCYJNY
RADA NAUKOWA
RECENZENCI
DLA AUTORÓW
WYDAWCY
KONTAKT

NUMER BIEŻĄCY
ARCHIWUM

Youth in Central and Eastern Europe. Sociological Studies

KONTAKT:
Instytut Socjologii PWSW w Przemyślu
ul. Książąt Lubomirskich 4
37-700 Przemyśl
Polska

Uniwersytet Pedagogiczny w Drohobyczu
82100 Drohobycz
ul.Łesi Ukrainki, 29, Bud.210
Ukraina