GŁÓWNA
O CZASOPIŚMIE
ZESPÓŁ REDAKCYJNY
RADA NAUKOWA
RECENZENCI
DLA AUTORÓW
WYDAWCY
KONTAKT

NUMER BIEŻĄCY
ARCHIWUM

Youth in Central and Eastern Europe. Sociological Studies

Czasopismo zostało powołane przez badaczy problematyki młodzieży z Europy Środkowej i Wschodniej. Jego głównym celem jest integracja socjologów zajmujących się w swoich pracach różnymi aspektami społeczeństwa, w których to pojawia się młodzież. W publikowanych artykułach będą pojawiały się problemy badawcze podejmowane z perspektywy zarówno jakościowej, jak też ilościowej. Teksty mogą mieć charakter teoretyczny lub/i empiryczny. Liczymy na zainteresowanie publikowaniem w czasopiśmie zarówno młodych badaczy, jak też tych bardziej doświadczonych. Łamy czasopisma otwieramy dla wszystkich, którzy mają coś ciekawego i oryginalnego do powiedzenia na temat młodzieży i problemów, jakie są związane z jej tematyką. Wiemy, że młodzież z tej części kontynentu ma swoje problemy, które mogą być specyficzne. Rozpad Związku Radzieckiego i powstanie nowych państw, a w konsekwencji nastąpienie gwałtownych i głębokich procesów transformacyjnych wywołało szerokie reperkusje społeczne. Z drugiej strony, pojawiła się modernizacja i globalizacja, w orbicie których znajdują się także kraje z tej części regionu. Generuje to kolejne problemy i zjawiska, których do tej pory nie było. Volens nolens młodzież staje się głównym przedmiotem wspomnianych procesów i dzięki dokładnej obserwacji młodzieży zobaczymy, co się dzieje ze społeczeństwem. Naszym zamiarem jest gromadzenie i udostępnianie wiedzy tym wszystkim, którzy są zainteresowani młodzieżą, a szczególnie wiedzą na jej temat, jej różnych problemów i zachowań na terenie Europy Środkowej i Wschodniej. Jeszcze raz zapraszamy wszystkich chętnych do włączenia się w budowę wiedzy na temat młodej generacji i poszerzania granic znanego. Zapraszamy więc wszystkich Państwa do lektury i współpracy.

Czasopismo znajduje się na ICI Journals Master List. Index Copernicus Value (ICV) wynosił w 2014 r. 59.51 pkt., w 2015 r. 54.85 pkt.

Punktacja: Według rozporządzenia z 13.07.2012 r. jeśli czasopismo nie znajduje się w wykazie czasopism punktowanych, to w innym czasopiśmie naukowym zagranicznym publikacja w języku podstawowym dla danej dziedziny lub językach kongresowych uzyskuje 4p. w grupie nauk społecznych i humanistycznych. Artykuł musi mieć objętość 0,5 arkusza wydawniczego tj. 20 tys. znaków (ze spacjami).